Millennium Stadium

Stadiony analizy-przypadkow, Colorcoat HPS200 Ultra®

Millennium Stadium4
Millennium Stadium1a
Millennium Stadium   Colorcoat HPS200® img4
Millennium Stadium   Colorcoat HPS200® img2
Millennium Stadium   Colorcoat HPS200® img1
Millennium Stadium   Colorcoat HPS200® img3
Millennium Stadium6
Millennium Stadium1a
Millennium Stadium   Colorcoat HPS200® img4
Millennium Stadium   Colorcoat HPS200® img2
Millennium Stadium   Colorcoat HPS200® img1
Millennium Stadium   Colorcoat HPS200® img3
Millennium Stadium6
Millennium Stadium4
Text after image field

Lokalizacja - Wielka Brytania

Sektor - Stadiony

Produkt - Colorcoat HPS200®
Zastąpiony Przez Colorcoat HPS200 Ultra®

Kolor Dachu - Poppy Red

Architekt - Hok Sport

Główny Wykonawca - John Laign Construction Ltd

Podwykonawca - Siac Construction Ltd

Rok - 1999

Środowisko – Śródlądowe

Organizacja
Produkty
Nazwa produktu
Kolor
Zastosowanie
Charakterystyka