Advantica PR
Szczegóły specyfikacji

PL-Construction-Product-Advantica for doors and windows - Advantica® PR | Cechy produktu

Cechy produktu

<p><strong>Charakterystyka</strong></p> <ul> <li>Oferuje elastyczność przy doborze powłoki wierzchniej.</li> <li>Dobra przyczepność do piany i innych materiałów.</li> <li>Duża odporność na korozję.</li> </ul> <p><strong>Dostępne podłoża</strong></p> <ul> <li>Podłoże cynkowane na gorąco zgodnie z normą EN 10346.</li> <li>Podłoże walcowane na zimno zgodnie z normą EN 10130.</li> </ul> <p><strong>Opcje</strong></p> <ul> <li>Produkt może być dostarczany w wersji dwustronnej.</li> <li>Wysoki współczynnik przyczepności (HA): dostępny z doskonałymi właściwościami przylegania (powłoka epoksydowa).</li> </ul>

PL-Construction-Product-Advantica for doors and windows - Advantica® PR | Typowe właściwości

Typowe właściwości

<p><strong>Advantica® PR</strong></p> <table class="table-dimensions" style="width: auto;" width="136"> <thead> <tr> <th>Właściwośc</th> <th> </th> <th> </th> <th>Test wg normy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nominalna grubość<br/>powłoki organicznej</td> <td>μm</td> <td>7-12</td> <td>EN 13523-1</td> </tr> <tr> <td>Przyczepność po zagięciu</td> <td>T</td> <td>2</td> <td>EN 13523-7</td> </tr> <tr> <td>Elastyczność<br/>(minimalny promień gięcia)</td> <td>T</td> <td>4</td> <td>EN 13523-7</td> </tr> <tr> <td>Twardość ołówkowa</td> <td> </td> <td>HB</td> <td>EN 13523-4</td> </tr> <tr> <td>Odporność na korozję:<br/>Mgła solna<br/>Odporność na wilgoć</td> <td>godz.<br/>godz.</td> <td>150<br/>500</td> <td>EN 13523-8<br/>EN 13523 - 26</td> </tr> <tr> <td>Kategoria CPI</td> <td> </td> <td>CPI2*</td> <td>EN 10169</td> </tr> <tr> <td>Przyczepność kleju</td> <td> </td> <td>Dobra</td> <td>EN 10169</td> </tr> <tr> <td>Przyczepność pianki</td> <td> </td> <td>Dobra</td> <td>EN 10169</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Uwagi</strong></p> <p>Znajdujące się w tej tabeli dane liczbowe są właściwościami typowymi i nie stanowią specyfikacji produktu. W przypadku formowania powlekanej stali poniżej 16°C, prosimy o kontakt z Tata Steel w celu uzyskania dodatkowych informacji.</p> <p>* Dane dotyczące korozji i wilgotności, zależne są od minimalnej zawartości powłoki metalicznej.</p>