Advantica K
Szczegóły specyfikacji

PL-Construction-Product-Advantica for office furniture - Advantica K | Typowe właściwości

Typowe właściwości

Advantica® K

Właściwośc     Test wg normy
Nominalna grubość
powłoki organicznej
μm 25 EN 13523-1
Połysk zwierciadlany (60°) GU 30 EN 13523-2
Przyczepność  T 0 EN 13533-7
Elastyczność
(minimalny promień zagięcia)
T 2 EN 13523-7
Twardość ołówkowa   2H EN 13523-4
Odporność na zarysowanie g >2500 EN 13523-12
Odporność na ścieranie
(Taber, 250 obr. 1kg, tarcze CS10)
mg <10 EN 13523-16
Odporność na korozję:
Mgła solna
godz. 360 EN 13523-8
Kategoria odporności na korozję   RC3 EN 10169
Kategoria odporności na
promieniowanie UV
  RUV3 EN 10169

Uwagi

Znajdujące się w tej tabeli dane liczbowe są właściwościami typowymi i nie stanowią specyfikacji produktu. W przypadku formowania powlekanej stali poniżej 16°C, prosimy o kontakt z Tata Steel w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Dane dotyczące korozji i wilgotności podlegają specyfikacji, takiej jak minimalny ciężar powłoki metalicznej.