Advantica L Décor
Szczegóły specyfikacji

PL-Construction-Product-Advantica for office furniture - Advantica L Décor | Typowe właściwości

Typowe właściwości

Advantica® L Décor wewnętrzny

Właściwośc     Test wg normy
Nominalna grubość
powłoki organicznej
μm 120 do 150 EN 13523-1
Przyczepność po wgnieceniu   Prawidłowa EN 13523-6
Elastyczność
(minimalny promień gięcia)
T 1 EN 13523-7
Odporność na zarysowanie g 4000 EN 13523-12
Odporność na ścieranie
(Taber, 250 obr.
1 kg, kółka CS10)
mg <15 EN 13523-16
Odporność na korozję: 
mgła solna
Odporność na wilgoć
godziny
godziny
500
1500
EN 13523-8
EN 13523 - 26
Odporność na starzenie się
na skutek działania
promieniowania UV
nie płowieje 1500 Test wg EN ISO
4892 - 2/A 
Ocena według
DIN EN 20105-A02

 

Uwagi

Znajdujące się w tej tabeli dane liczbowe są właściwościami typowymi i nie stanowią specyfikacji produktu. W przypadku formowania powlekanej stali poniżej 16°C, prosimy o kontakt z Tata Steel w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Dane dotyczące korozji i wilgotności podlegają specyfikacji, takiej jak minimalny ciężar powłoki metalicznej.