Blachy Colorcoat - porady budowlane

Uszkodzenia mechaniczne na etapie budowy

Należy pamiętać, że na etapie budowy mogą pojawić się drobne zarysowania, wgięcia czy otarcia.

Należy pamiętać, że na etapie budowy mogą pojawić się drobne zarysowania, wgięcia czy otarcia. Takie uszkodzenia powstają z reguły podczas instalacji paneli czy profili lub podczas ich rozpakowywania i wciągania na dach, a nawet przez nieostrożność już po instalacji, na dalszym etapie budowy.

Odpowiedni nadzór nad pracami budowlanymi z pewnością ograniczy liczbę takich uszkodzeń Chociaż miejsca, które zostały fizycznie uszkodzone / przemalowane nie będą już objęte gwarancją producenta blachy powlekanej, cała reszta powierzchni wciąż będzie podlegać gwarancji.

Jeśli uszkodzenia są znaczne, a na budowie dostępne są zapasowe arkusze/panele w odpowiednich wymiarach, zawsze warto (jeśli pozwalają na to warunki projektu) wymienić uszkodzony element jeszcze na etapie budowy. Wymiana po zakończeniu budowy może okazać się trudna, kosztowna lub wręcz niemożliwa do przeprowadzenia.

Drobne naprawy są często wręcz niekonieczne lub bardzo łatwe do przeprowadzenia. Jeśli do usunięcia uszkodzenia zastosujemy dobrej jakości produkty, powłoka z pewnością wytrzyma wiele lat.

Mechanical Damage scuff 1

Choć te drobne otarcia mogą wyglądać nieładnie, z reguły jeśli powłoka nie jest przerwana, nie warto ich przemalowywać, a jedynie monitorować co pewien czas, czy uszkodzenie nie postępuje. Jeśli w przyszłości stan takiego uszkodzenia uległby pogorszeniu, zawsze będzie czas, żeby przemalować to miejsce farbą zaprawkową.

Należy zaznaczyć, że wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji na stalową blachę powlekaną – niezależnie od tego, czy zostały przemalowane czy nie. Zwłaszcza w przypadku ścian, drobne zaprawki mogą bardziej rzucać się w oczy niż samo uszkodzenie. Warto wziąć to pod uwagę rozważając podmalowanie.

 

Mechanical Damage scuff 2

Głębsze rysy mogą przysparzać problemów jeśli ich nie zabezpieczymy. Niemniej odradzamy przemalowywanie większych powierzchni. Takie pojedyncze rysy najlepiej jest wyretuszować cienkim pędzelkiem.

Jeśli uszkodzeniu uległa warstwa metaliczna, należy zastosować farbę bogatą w cynk przed nałożeniem powłoki podkładowej i powłoki w dopasowanym kolorze. Farby nakładamy w obrębie uszkodzenia, starając się jedynie delikatnie zachodzić na powłokę otaczającą rysę.

Aby zwiększyć odporność na promienie UV, warto zastosować przezroczysty dwuskładnikowy lakier na bazie poliuretanu lub akrylu.

 

Mechanical Damage scuff 3

Analogicznie, drobne wgniecenia mogą psuć wygląd powierzchni – zwłaszcza z bliska – lecz rzadko mają wpływ na ogólne postrzeganie elewacji.
Stalowe blachy powlekane bada się pod względem odporności na uderzenia. Z reguły drobne wgięcia nie mają wpływu na wieloletnią trwałość blachy. Jednakże, podobnie jak w przypadku innych uszkodzeń mechanicznych, gdyby wgięcia po dłuższym czasie przekształciły się w pęknięcia, nie można liczyć na ochronę gwarancyjną. Próba naprawy drobnych wgnieceń może doprowadzić do stworzenia większego i bardziej widocznego problemu w dłuższej perspektywie czasowej. Oczywiście, takie uszkodzenie także nie będzie podlegało reklamacji. Dlatego z reguły drobne wgniecenia pozostawia się bez naprawy.

Czasem na dachach nieocieplonych lub ocieplonych montowanych na placu budowy, blacha jest pomarszczona na powierzchniach nad lub pod otworami naświetlającymi. Wszelkie mechaniczne uszkodzenia tego typu nie są objęte gwarancją. Z reguły drobne pomarszczenie blachy nie powinno stanowić powodu do zmartwień.

Podczas gdy mocne pomarszczenia mogą wyglądać naprawdę źle, rzadko dochodzi do przerwania powłoki i z reguły można liczyć na pełną sprawność blachy przez cały zakładany okres trwałości. Jednakże, takie miejsca należy monitorować i w razie potrzeby podmalować grubowarstwową powłoką silikonową lub gumowaną. W naprawdę głębokich pomarszczeniach może gromadzić się woda, a tego rodzaju atak korozyjny nie będzie objęty gwarancją. Jeśli dochodzi do gromadzenia się wody w bruzdach, trzeba zająć się tym problemem natychmiast.

Mocne uszkodzenia na pokryciach ścian, zwłaszcza na estetycznych płaskich panelach lub na kolorach metalicznych będą bardzo widoczne. W miarę możliwości należy wymienić takie uszkodzone element jeszcze na etapie budowy.

Jeśli naprawy są konieczne, z reguły należy zastosować dobrą szpachlówkę epoksydową aby odtworzyć gładką powierzchnię przed malowaniem. Ważne, aby zastosować najwyższej jakości dwuskładnikową farbę poliuretanową lub akrylową. O ile to możliwe, zawsze należy rozprowadzić szpachlówkę do krawędzi panelu lub do “miejsca przełamania”, np. do krawędzi obróbki, co pozwoli zamaskować miejsce, gdzie kończy się zaszpachlowana powierzchnia. Należy unikać prób “wtopienia się” nakładanego natryskiem koloru. Zawsze należy maskować miejsca styku wzdłuż prostych linii. Przemaluj całą płaszczyznę powłoką malarską o równej grubości.

Przemalowywanie natryskowe

Wszelkie naprawy związane z przemalowaniem natryskowym wiążą się z utratą oryginalnej gwarancji.

Podstawowym wyzwaniem przy przemalowywaniu blach metodą natryskową jest uchwycenie identycznego odcienia z oryginalną powłoką. Najlepszą metodą jest malowanie całych powierzchni do miejsca załamania światła aby uniknąć wrażenia niejednorodnego koloru. Skuteczniejszą metodą jest zakrycie sąsiadujących arkuszy/paneli wzdłuż krawędzi i przemalowanie równomiernie całej powierzchni arkusza, na którym występuje uszkodzenie. Aby uzyskać dodatkową odporność na promienie UV, warto jako ostatnią warstwę zastosować dwuskładnikowy lakier bezbarwny.

Farby zaprawkowe
Firma Martin Brown paints dopasowała wszystkie standardowe kolory powłok Colorcoat HPS200 Ultra® i Colorcoat Prisma® przedstawione w broszurach. Dostępne są farby w różnych rozmiarach opakowań – wedle zapotrzebowania.

“WAŻNA INFORMACJA”
Spółki grupy Tata Steel Europe z dużą starannością udzielają informacji lub porad i robią to wyłącznie na podstawie faktów, które można przywołać (bez potrzeby dalszych weryfikacji). Niemniej, nie przyjmują odpowiedzialności za udzielanie niedokładnych, wprowadzających w błąd lub niekompletnych informacji lub porad ani za wnioski wysnute na podstawie takich informacji/porad. Przed skorzystaniem z jakichkolwiek informacji lub porad, które mogą dostarczyć spółki grupy Tata Steel w Europie (w tym komunikacie lub w inny sposób), odbiorca powinien upewnić się co do dokładności i adekwatności tych informacji lub porad. Należy pamiętać, że Ogólne warunki sprzedaży Tata Steel, które określają naszą odpowiedzialność wobec Państwa, mają zastosowanie do całej sprzedaży produktów i usług Tata Steel Europe, z wyłączeniem wszelkich innych warunków, które klient chce narzucić lub uwzględnić, lub które są dorozumiane według branży, zwyczaju, praktyki lub sposobu postępowania. Treść ogólnych warunków sprzedaży może zostać zmieniona wyłącznie pisemnie przez obie strony. Żadne informacje, porady lub komunikacja dostarczone Odbiorcy przez Tata Steel Europe Limited lub którąkolwiek z jej spółek zależnych w odpowiedzi na zapytanie (udzielone na piśmie lub ustnie) nie będą uznane za zmieniające ogólne warunki sprzedaży.

Kategorie
W celu uzyskania dalszych informacji