16 Juli 2018
Blog

Hur Colorcoat® testar metallen i sitt färgbelagda stål

På Colorcoat® UV-belyser, blästrar, skrapar och sprejar vi våra färgbelagda stålprodukter för att sätta dem på pro v!

testing colorcoat img2

 

I det tredje avsnittet av vår bakom kulisserna-blogg ”Tillverka, testa, garantera” avslöjar vi hur Colorcoat HPS200 Ultra® och Colorcoat Prisma® sätts på prov för att säkerställa hållbarheten hos din byggnads klimatskal:

Stålsatt mot väder och vind: vad vi testar mot Hur fastställer vi hur Colorcoat® färgbelagt stål kommer att prestera, inte bara nu, men efter många år?

Det bekräftas med hjälp av accelererad korrosionsprovning. Testerna genomförs i godkända laboratorier enligt högsta europeiska standarder och inkluderar saltsprej, prohesion-test, blötläggning, luftfuktighet och till och med simulerat surt regn med hjälp av Kesternich svaveldioxidtest.

Produkterna analyseras sedan för att se om det har uppstått krypning, blåsor, färgändring eller försämring av ytbeläggningen. Det är tack vare våra omfattande långsiktiga tester vi kan känna oss självsäkra med vår branschledande Confidex®-garanti som täcker ett klimatskal i upp till 40 år.

Ute i det fria: riktigt väder

Livslängd, hållbarhet och prestanda är avgörande i alla tänkbara väderförhållanden. Så vi ser till att våra färgbelagda stålfasader får utstå några av de tuffaste väderlekarna som finns i världen. [Colorcoat HPS200 Ultra®]- och [Colorcoat Prisma®]-produkter utsätts för väder och vind på olika platser runtom i världen, såsom Frankrike, Arizona och Singapore, för att utvärdera hur olika naturligt förekommande väderfenomen påverkar produkterna.

Solstrålning: UV-tester

[Colorcoat HPS200 Ultra®]- och [Colorcoat Prisma®]-paneler utsätts både för UV-tester i labbet med hjälp av artificiellt QUVA och QUVB och för naturlig väderexponering ute i den riktiga världen för att mäta färg- och korrosionsbeständighet.

Galvalloy®: en ytbeläggning för framtiden

Vi garanterar att Colorcoat®-produkter är framtidssäkrade, inte bara till utseende, men också deras ytor tack vare Tata Steels unika metallicbeläggning Galvalloy™. Med oöverträfflig korrosionsbeständighet och skydd för skurna kanter överträffar [Colorcoat HPS200 Ultra®] och

[Colorcoat Prisma®] RUV4- och RC5-kraven i enlighet med EN 10169:2010, vilket ser till att färg och glans bibehålls även i de tuffaste av miljöer.

Oberoende verifierat

Colorcoat® överstiger de tuffaste testförhållandena. Men vi förväntar oss inte att du ska ta oss på orden. [Colorcoat HPS200 Ultra®] och [Colorcoat Prisma®] är certifierade av British Board of Agrément. Alla tester vi investerar i utförs av oberoende laboratorier och alla provresultat verifieras också oberoende. Det ger en officiellt försäkrad produktprestanda.

Lär dig mer om hur Colorcoat® färgbelagt stål testas

Tala med vårt tekniska team hjälptelefon för mer information om våra testprocesser och Confidex®-garanti : +46 (0) 35 16 12 00

ORGANISATION
Tema
Produkter
För ytterligare information