06 April 2022
Sustainability

In april 2022 zet Tata Steel een belangrijke stap in de verduurzaming op lange termijn van de Shotton-locatie in Noord-Wales.

Tata Steel's Shotton Works lanceert een ambitieuze duurzaamheidsverbintenis met een doelstelling van 20% koolstofreductie in het eerste jaar.

De Shotton Works-locatie van Tata Steel in Noord-Wales produceert al 125 jaar staalproducten die de markt leiden. We erkennen dat de veranderende wereld van vandaag wordt geconfronteerd met een klimaatnoodsituatie, maar het team van Shotton zet zich reeds jarenlang in voor een positieve ecologische nalatenschap.

Shotton sustainability

De Shotton Works-locatie ligt naast een beschermd watergebied en al in 1971 werden enkele van onze eerste inspanningen voor duurzaamheid en het behoud van onze natuurlijke omgeving erkend met een Prince of Wales Award for Conservation. 

We weten echter dat er nog veel meer moet worden gedaan. Onze inzet voor duurzaamheid bouwt voort op decennia van inspanningen op dit gebied en beïnvloedt elke beslissing die we vandaag en in de toekomst gaan nemen.

De formele verbintenis die deze maand van start gaat, is de eenwording van de activiteiten waarmee we op de locatie reeds begonnen zijn. Belangrijker nog is dat ook wordt vastgesteld wat we hierna zullen doen om deze beginselen verder in onze processen en procedures te integreren. 

Het is onze ambitie dat Shotton Works koolstofneutraal wordt ruim vóór de termijnen van de Overeenkomst van Parijs of de nationale doelstellingen, met name de doelstelling van 2050 voor het Verenigd Koninkrijk om de uitstoot van broeikasgassen tot netto nul terug te dringen. Met een gedurfde doelstelling om de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) op onze locatie in 2022 met 20% te verminderen, geeft onze inzet blijk van een holistische benadering van duurzaamheid, die vier hoofdthema's van duurzame ontwikkeling omvat:

1.    De koolstofvoetafdruk van onze locatie verkleinen.
2.    Producten en diensten ontwikkelen en produceren die duurzaam bouwenondersteunen.
3.    De biodiversiteit die op onze locatie samenleeft beschermen en uitbreiden.
4.    Onze materiaalefficiëntie maximaliseren en nul afval op locatie bereiken

Deze thema's hebben betrekking op alle gebieden waarop Shotton actief is en geven ons een duidelijk richtpunt voor al onze zakelijke beslissingen. Er bestaat geen wondermiddel voor een duurzame toekomst. Alleen als de verschillende aspecten van het beperken van de klimaatverandering, het ondersteunen van de biodiversiteit en het werken als een verantwoordelijke fabrikant allemaal samenkomen, kunnen we echt een verschil maken.

Onze koolstofvoetafdruk verminderen

De eerste stap naar CO2-reductie is in staat zijn om de hoeveelheid die we produceren te kwantificeren en te begrijpen. De Shotton-locatie behaalde eind vorig jaar ISO 50001, de internationale norm voor energiemanagementsystemen, dankzij het geïmplementeerde managementsysteem en robuuste meting en bewaking van het energieverbruik ter plaatse. We hebben hier dus duidelijk zicht op en zijn ons terdege bewust van de CO2-uitstoot die wij genereren. 


Een groot deel van onze doelstelling wordt bereikt door onze elektriciteitsvoorziening om te schakelen naar 100% hernieuwbare bronnen, waardoor ons elektriciteitsverbruik op nul koolstofuitstoot komt. Vanaf april 2022 wordt de locatie van elektriciteit voorzien door een combinatie van bronnen zoals zonne-energie, windenergie, biomassa en waterkracht, waarbij de voorziening volledig wordt gecertificeerd door UK Renewable Energy Guarantees of Origin (REGO's). Deze belangrijke stap vermindert de jaarlijkse CO2-uitstoot van de locatie met 16%.

Andere voorbeelden van projecten om de koolstofuitstoot te verminderen, zijn de vervanging van het wagenpark op de locatie door 100% elektrische voertuigen en de overschakeling van alle verlichting op de vestiging naar energie-efficiënte alternatieven. Op de middellange tot lange termijn zullen we ook mogelijkheden onderzoeken om voorbewerkte staalproducten op een fundamenteel koolstofefficiëntere manier te produceren en zo de voorgelakte staalproducten van morgen te creëren. Dit omvat ontwikkelingen zoals zonreflecterende pigmenten, evenals alternatieven op biologische basis en zonder oplosmiddelen om de gevangen koolstof in de producten te verminderen en duurzaam bouwen écht mogelijk te maken.  

Shotton: op weg naar een duurzame toekomst

Het koolstofvrij maken van een traditionele sector met de omvang van de staalindustrie is een onderneming voor de lange termijn. Maar "lange termijn" mag niet beletten dat er vandaag actie ondernomen wordt. Bill Duckworth, locatiemanager, Shotton Works, verklaarde: "Duurzaamheid is een steeds belangrijkere drijfveer en overweging voor de bouwsector. Ons doel is om nog meer duurzame producten op de markt te brengen, waardoor in de toekomst koolstofvrije gebouwen kunnen worden gerealiseerd, terwijl onze koolstofvoetafdruk als locatie kleiner wordt. Met een combinatie van activiteiten liggen we goed op schema om onze doelstelling van 20% emissiereductie dit jaar te halen. Deze kleine stappen om onze koolstofvoetafdruk te verkleinen, zijn grote stappen op onze weg naar duurzaamheid en het waarmaken van onze algemene duurzaamheidsverbintenis voor Shotton."

Als u meer informatie wenst over onze Shotton-locatie en de stappen die we nemen om een duurzamere toekomst voor ons bedrijf, de bouwsector en de planeet te creëren, aarzel dan niet om contact op te nemen. 
 

 

Categorieën