06 Kwiecień 2022
News

W kwietniu 2022 roku firma Tata Steel robi wielki krok w stronę długotrwałego zrównoważenia działalności zakładu w Shotton w Północnej Walii

Zakład Tata Steel w Shotton podejmuje ambitne zobowiązanie redukcji emisji dwutlenku węgla o 20% już w tym roku.

Zakład Tata Steel w Shotton w Północnej Walii już od 125 lat wytwarza cenione na rynku wyroby stalowe. Mamy świadomość tego, że współczesny świat stoi wobec wielu zagrożeń klimatycznych, dlatego załoga z Shotton też chce mieć swój wkład w walkę o lepsze jutro.

Shotton sustainability

Jako że zakład w Shotton jest położony w sąsiedztwie objętych ochroną terenów podmokłych, już w 1971 roku nasze wczesne inicjatywy w zakresie ochrony środowiska zostały wyróżnione nagrodą księcia Walii. 

A jednak wiemy, że trzeba robić znacznie więcej. Nasze zobowiązanie jest pochodną całych dziesięcioleci starań w tej dziedzinie, mających wpływ na każdą naszą decyzję dzisiaj i w przyszłości.

Sformalizowany program rozpoczyna się w tym roku i stanowi ujednolicenie wielu działań już wcześniej wdrażanych na terenie zakładu. Co ważniejsze, program określa też dalsze kierunki naszych działań pod kątem przyjętych zasad. 

Dążymy do celu, którym jest neutralność węglowa zakładu w Shotton na długo przed terminem ustalonym w ramach porozumienia paryskiego lub wytycznych na szczeblu krajowym, w szczególności przed rokiem 2050 przyjętym jako graniczna data zerowej emisji netto gazów cieplarnianych w Wielkiej Brytanii. Śmiałe założenie redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2) o 20% przez nasz zakład już w roku 2022 wpisuje się w holistyczne podejście do ekologii, obejmujące cztery kluczowe założenia zrównoważonego rozwoju:

1.    Ograniczanie śladu węglowego zakładu
2.    Projektowanie i wytwarzanie produktów i usług wspierających zrównoważony model budownictwa
3.    Ochrona i rozszerzanie bioróżnorodności na terenie naszego zakładu
4.    Maksymalizacja efektywności zużycia surowców i osiągnięcie zerowego poziomu odpadów produkcyjnych

Te założenia obejmują wszystkie obszary aktywności zakładu w Shotton, nadając strategiczne kierunki wszystkim naszym decyzjom biznesowym. Nie ma jednego złotego środka, by zapewnić zrównoważoną przyszłość. Dopiero efektywne połączenie różnych aspektów przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wspierania bioróżnorodności i zasad odpowiedzialnej produkcji może coś faktycznie zmienić.

Ograniczanie śladu węglowego

Pierwszym krokiem w stronę redukcji emisji CO2 jest ustalenie naszej faktycznej emisji i przeanalizowanie jej przyczyn. Zakład w Shotton pod koniec zeszłego roku spełnił wymogi normy ISO 50001, międzynarodowej normy systemów zarządzania energią, dzięki sprawdzonemu systemowi efektywności energetycznej oraz skutecznym metodom pomiaru i monitorowania zużycia energii w zakładzie, co zapewnia pełną przejrzystość i świadomość generowanych emisji CO2

Na rok 2022 przyjęliśmy cel obniżenia naszego śladu węglowego o 20% i na razie nie wydaje się on zagrożony.

Jednym z głównych środków do tego celu będzie przejście w 100% na odnawialne źródła energii elektrycznej, co wyzeruje nasze emisje z tym związane. Od kwietnia 2022 r. energia elektryczna na potrzeby zakładu będzie pochodzić wyłącznie z farm słonecznych i wiatrowych, ze spalania biomasy i z hydroelektrowni, zawsze z brytyjskim certyfikatem gwarancji pochodzenia ze źródeł odnawialnych (REGO). Już sam ten ruch obniży roczną emisję CO2 zakładu o 16%.

Dalsze przykłady działań zmierzających do obniżenia emisji dwutlenku węgla to wymiana 100% służbowej floty pojazdów na samochody elektryczne oraz wymiana wszystkich źródeł światła na energooszczędne alternatywy. W średnim i dłuższym okresie będziemy też szukać możliwości wytwarzania stalowych blach powlekanych w sposób zasadniczo obniżający emisję i lepiej uwzględniający potrzeby jutra. Obejmuje to takie innowacje jak pigmenty odbijające światło słoneczne oraz powłoki pochodzenia biologicznego i pozbawione rozpuszczalników, by konsekwentnie redukować emisje i promować niskoemisyjne budownictwo.  

Shotton: planujemy zrównoważoną przyszłość

Dekarbonizacja tradycyjnego przemysłu stalowego to przedsięwzięcie na lata. Ale wieloletni horyzont nie oznacza, że nie można czegoś zrobić już dzisiaj. Bill Duckworth, dyrektor zakładu Shotton, powiedział: „Ekologia to coraz bardziej istotny czynnik w budownictwie. Naszym celem jest oferowanie produktów o coraz lepszych parametrach ekologicznych z myślą o przyszłych budynkach z zerową emisją dwutlenku węgla netto przy jednoczesnym obniżaniu śladu węglowego samego zakładu. Dzięki wielotorowości działań konsekwentnie zbliżamy się do realizacji celu, jakim jest obniżenie emisji o 20% jeszcze w tym roku. Te drobne kroczki zmierzające do zmniejszania śladu węglowego składają się na milowe kroki na naszej drodze do zrównoważonego rozwoju i realizowania przyjętych założeń w tym zakresie”.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zakładu Shotton i podejmowanych przez nas działań zmierzających do bardziej ekologicznej przyszłości naszej firmy, branży budowlanej, jak i całej planety, skontaktuj się z nami.