09 March 2020
Nyheter
Tata Steel utvikler og effektiviserer produksjonen i Norge

Tata Steels anlegg i Skien er utvidet med 1850 kvadratmeter, og nye produksjonslinjer er snart klare for å levere høy-kvalitets stålprodukter til det nordiske markedet.

En stor del av Tata Steel stålprodukter som selges i det nordiske markedet kommer fra Skien. 

tata steel construction skien 1

 

Tata Steel er en av Europas ledende stålprodusenter med stålproduksjon i Storbritannia og Nederland samt produksjon over hele Europa. Tata Steel leverer stålprodukter av høy kvalitet til de mest krevende markedene, blant annet bygg-, bil-, emballasje-, energi- og flyindustrien.

Større areal
En stor del av Tata Steel stålprodukter som selges i det nordiske markedet kommer fra Skien. For å effektivisere produksjonen, samt forberede produksjonen for eventuelle nye maskiner, valgte Tata Steel i fjor å utvide anlegget i Skien med et nytt lager, samt et nytt område for lasting og lossing innendørs. Dette er 1850 kvadratmeter nytt produksjonsareal, noe som vil sikre at det også i fremtiden vil være kapasitet til å levere høykvalitets stålprodukter til det nordiske markedet.

Nye produksjonslinjer
Siden desember i fjor har de også arbeidet hardt for å endre hele produksjonsflyten i Skien – blant annet ved å vende alle maskiner 90 grader for å forbedre vareflyten, samtidig som de forbereder seg på en fremtidig utvidelse av maskinparken. Nye produksjonslinjer blir for tiden realisert ettersom selskapet installerer seks nye linjer i sitt oppgraderte moderne produksjonsanlegg.

- «Vår største styrke er nærheten til markedet og vårt kontinuerlige fokus på produkter av høy kvalitet. Denne styrken forsterkes nå, og vi vil kunne tilby kundene våre en forbedret service- og produktportefølje», sier Kathrine Luraas Bjørtuft, Country Manager Tata Steel i Skien.

Totalt har Tata Steel Norway Byggsystemer AS nå over 9000 kvadratmeter driftsareal under tak i sitt produksjonsområde i Skien.

Kategorier
For further information