Colorcoat Prisma
Spesifikasjon detaljer

NO-Construction-Product-Colorcoat Prisma | Produktegenskaper og - fordeler

Produktegenskaper og - fordeler
  • Revolusjonerende 3-lags beleggsteknologi som gir forbedret estetikk, holdbarhet og langvarig ytelse.
  • Confidex® Garanti som gir opptil 40 år på kledningen på industri- og næringsbygg uten at inspeksjon eller vedlikehold er nødvending for å opprettholde gyldigheten.
  • Fargegaranti er inkludert som en del av Confidex®-garantien for standard farger i opptil 20 (15) år.
  • Optimalisert Galvalloy® metallisk belegg for den ultimate korrosjonsmotstand og beskyttelse av skjærekant.
  • Ble uavhengig testet for utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) iht EN ISO 16000-9 og fikk klassifiseringen A+.
  • Fullt ut i samsvar med REACH og uten kromater, også heksavalent krom.
  • Produsert i Storbritannia. Sertifisert BES 6001 Standard for ansvarlige innkjøp.
  • Støtter BREEAM & LEED-sertifisering.

NO-Construction-Product-Colorcoat Prisma | Typiske egenskaper

Typiske egenskaper
Typiske egenskaper     StandardTest
Nominell organisk
beleggstykkelse
Faste, Metalliske
Matterte Elementer


(μm)*
(μm)*


65
40


EN 13523-1
EN 13523-1
Speilglans (60º):
Faste, Metalliske
Matterte Elementer

(%)
(%)
(%)

25-35
<10
30-40 

EN 13523-2
EN 13523-2
EN 13523-2
Skrapemotstand:
Faste, Metalliske
Matterte Elementer

(g)
(g)

>3000
>2500

EN 13523-12
EN 13523-12
Slitasjebestandighet:
(Taber, 250 rev, 2 kg, CS10)
Faste, Metalliske
Matterte Elementer


(mg)
(mg)


<15
<15


EN 13523-16
EN 13523-16
Fleksibilitet:
Minste bøyeradius
Omvendt innvirkning
Adhesjon (krysskravering)
Blyanthardhet

(T)
(J)
(%)


0.5T@16°C
≥18
100
H


EN 13523-7
EN 13523-5
EN 13523-6
EN 13523-4
Maksimum kontinuerlig
arbeidstemperatur
(°C) 90  
Korrosjonsbestandighet:
Saltsprut
Fuktighet

(h)
(h)

1000
5000

EN 13523-8
EN 13523-25
Kategori fo
korrosjonsbestandighet
  RC5+
CPI5
EN 10169:2022
UV-kategori   Ruv5 EN 10169:2022

*μm = micron

Merknader

  1. Tallene i tabellen er normale egenskaper og utgjør ikke en spesifikasjon. Testet i samsvar med EN 13523. 
  2. For faktaark om HMS ta kontakt med Tata Steel

NO-Construction-Product-Colorcoat Prisma | Galvalloy®

Galvalloy®

Colorcoat Prisma® bruker det unike og velprøvde Galvalloy® metalliske belegget fra Tata Steel. Galvalloy® består av en spesiell blanding av 95 % sink (Zn) og 5 % aluminium (Al) som er i overensstemmelse med EN 10346:2015. Den nøye valgte sammensetningen av sink og aluminium i Galvalloy® sikrer en kombinasjon av økt barriere- og rustbeskyttelse sammenlignet med konvensjonell varmeforsinking (HDG) og gir en korrosjonsbeskyttelse uten like, også i skjærekantene.

NO-Construction-Product-Colorcoat Prisma | Confidex®-garanti

Confidex®-garanti

Confidex® er garanti på Colorcoat Prisma®s ytelse som produkt, når det er brukt i en utendørs konvensjonell kledning av en bygning, slik som i tak- eller veggkledning ved bruk av et enkelt lag, oppbygning eller bygg av komposittpanel i industri- eller næringsbygg. Confidex® tilbyr den lengste og mest omfattende garantien for behandlet stål som er tilgjengelig i Europa med Colorcoat Prisma® som har en garanti på opptil 40 år.

Confidex®-garantien lar deg enkelt registrere deg online og kan enkelt overføres om bygningen skifter eier.

Registrering Confidex®-garantien

NO-Construction-Product-Colorcoat Prisma-downloads

Nedlastinger

Produktnedlastinger