Constop Filt
Spesifikasjon detaljer

NO-Construction-Product-Constop Filt | Tekniske egenskaper

Tekniske egenskaper
Constop Night

 

1. Når temperaturen ute faller, avkjøles takplatene kraftig.
2. Den varme luften inne danner kondens når den møter den underkjølte takplaten.
3. Constop Filt absorberer kondensen og oppbevarer fuktigheten til neste dag.

 

 

 

 

 

 

Constop Day

 

1. Når utetemperaturen stiger igjen, avgir Constop Filt fuktigheten.
2. Fukten fjernes ved utlufting.

 

 

 

 

 

 

 

Constop

 

 

1. Bygningen luftes eksempelvis ut ved bruk av ventilasjonshetter.
2. Constop Filt belegget brennes ca. 50 mm fra takfoten for å unngå å suge opp regn- og smeltevann.
3. Ved montering skal skjøtene holdes frie for Constop Filt belegget.

 

 

 

 

 

 

 

Parameter Standard Enhet Delta Værdi
Vekt EN 29073-1 g/m2 ( + / – ) 10% 95
Tykkelse EN29073-2 mm   0,8-1,1
Vann absorbing Intern Vedtægt FD 15 g /m2 0 gr 2) >900
g /m2 45 gr 2) >700
g /m2 90 gr 2) >500
NF P 15-203-1 g /m2   525
Brendbarhet 1) EN 1350     A2-s1, d0
Klebeevne 1) Intern vedtægt FD 15 N/25 mm   min. 10
Klebeevne etter eldring 1) Intern vedtægt FD 15 N/25 mm   forbedret
Lysabsorbering EN ISO 20354 at 125 Hz 0,02
      500 Hz 0,04
      1000 Hz 0,04
      2000 Hz 1,12
      4000 Hz 0,42
Varmeledningsevne DIN 52612 W/mK   0,038 3)
Bakterie resistens DIN EN 14119:2003-12 Index 0 – ingen synlig vækst under mikroskopet   x50
Farge       Grå

1) Område på metalplate
2) Heldningsvinkel
3) Tørr prøve