Manual
Tata Steel Norway Byggsystemer AS- Personvernerklæring
Personvernerklæring

Introduksjon

Tata Steel Norway Byggsystemer AS (“Tata Steel”, “Vi”, “Vår”, “Oss) lagrer og behandler data om ulike personer, inkludert våre kunder, potensielle kunder, personer som har vært i kontakt med oss i forbindelse med spørsmål eller klager, besøkende på våre nettsider og de som mottar e-poster fra oss. Vi tar dine databeskyttelsesrettigheter og våre juridiske forpliktelser på alvor. Din personlige informasjon vil bli behandlet på en sikker og konfidensiell måte og bare som beskrevet nedenfor.

Følgende merknad om rettferdig behandling beskriver omfanget av personopplysninger vi kan behandle, hvordan personopplysninger kan behandles og hvordan personvernet ditt ivaretas. Formålet er å overholde våre forpliktelser ved å gi deg informasjon om Tata Steels behandling av dine personopplysninger i henhold til loven om personvern. Det er ikke en del av kontrakten din med oss.

Tata Steel vil ha kontroll over dine personopplysninger. Det betyr at Tata Steel er ansvarlig for å bestemme hvordan dine personlige opplysninger brukes, og for å sikre (i samarbeid med andre parter som er involvert i behandlingen av dine personlige data, som beskrevet i denne merknaden om rettferdig behandling) at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldene personvernlovgivning.

Hvis du har spørsmål angående behandling av dine personlige opplysninger eller du mener at dine personvernrettigheter er krenket, kan du ta kontakt med dataprivacy@tatasteeleurope.com

Personopplysninger vi samler

Vi behandler forskjellige kategorier av personlig informasjon, inkludert følgende:

 1. Kontaktinformasjon du gir oss på arrangementer eller utstillinger, med formål om forespørsel eller registrering for tilgang til nedlastninger (inkluderer navn, selskap, stillingsbetegnelse, e-post, adresse, telefon og mobilnummer)

 2. Kontaktinformasjon og annen informasjon du velger å gi oss når du sender inn en forespørsel eller klage, for eksempel hvis du rapporterer om miljøhensyn.

 3. Informasjon om alle transaksjoner som utføres mellom deg og oss (I forhold til våre nettsider eller på annen måte), inkludert informasjon om kjøp av våre varer og tjenester.

 4. Informasjon om datamaskinen din og bruk av våre nettsider (inkludert IP-adresse, geografisk plassering, nettlesertype, henvisningskilde, lengde på besøk, inngangs- og utgangspunkter og antall sidevisninger)

 5. Kontaktinformasjon du gir oss med det formål å abonnere på våre nettsidetjenester, e-postvarsler og/eller nyhetsbrev (inkludert åpninger, klikk, preferanseinformasjon, e-post og annen kontaktinformasjon).

I enkelte tilfeller kan tilleggsinformasjon samles inn der dette er nødvendig og tillatt av lokale gjeldene lover.

Sensitive personopplysninger

Tata Steel behandler for øyeblikket ingen spesiell kategori for personlig informasjon.
I den grad det er tillatt i gjeldende lov, kan Tata Steel samle inn og behandle en begrenset mengde informasjon om straffbare handlinger og saksbehandling (inkludert informasjon om påstander og mistanke om straffbare handlinger).

Hvordan samler Tata Steel disse dataene?

Tata Steel samler og registrerer din personlige informasjon fra en rekke kilder, men hovedsakelig direkte fra deg, dvs. informasjon du spesifikt gir oss, for eksempel når du kjøper et produkt fra oss, abonnerer på et nyhetsbrev på e-post eller gir oss visittkortet ditt på et arrangement eller en utstillingsmesse.

Noen opplysninger kan også samles inn automatisk ved å overvåke dine besøk på våre nettsider eller din interaksjon med e-postene våre (i hvert tilfelle med ditt samtykke der gjeldene lov krever det), for eksempel informasjon om nettleseren din og beliggenhet, hvor lang tid du har brukt på nettsiden, henvisningskilden, eller om du åpner e-postene våre, og om du eventuelt følger noen linker i den.

I disse situasjonene kan data samles inn av Tata Steel eller av en tredjepart som handler på våre vegne (for eksempel Google analytics). Der vi ber deg om å gi oss personlig informasjon på obligatorisk basis, vil vi informere deg om dette på innsamlingstidspunktet, og i tilfelle det kreves spesiell informasjon i kontrakten eller vedtekten, vil dette også bli angitt. Vi vil også forklare konsekvensene av manglende utlevering av obligatorisk informasjon: for eksempel hvis du ikke oppgir kontaktinformasjonen din, betyr det at vi ikke kan kontakte deg, og hvis du ikke oppgir betalingsopplysningene dine, betyr det at vi ikke kan fullføre en transaksjon.

Bortsett fra personopplysninger om deg selv, kan du også gi Tata Steel personlig informasjon fra tredjeparter, for eksempel alternative kontakter i organisasjonen din. Før du gir slike tredjepartsopplysninger til Tata Steel, må du først informere disse tredjepartene om alle data du har tenkt til å gi Tata Steel og om behandlingen av data som utføres av Tata Steel, som beskrevet i denne merknaden om rettferdig behandling.

Hva er formålet og det lovlige grunnlaget for hvilke data som behandles?

Dine personopplysninger samles inn og behandles for forskjellige forretningsformål, i samsvar med gjeldene lovgivning. Data kan av og til brukes til formål som ikke er åpenbare for deg der omstendighetene tilsier slik bruk (f.eks. i undersøkelser).   

Når gjeldende databeskyttelseslover krever at vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av en bestemt lovlig begrunnelse, behandler vi vanligvis personopplysningene dine på et av følgende grunnlag:

 • Behandlingen er nødvendig for de legitime interessene som Tata Steel forfølger (formålene beskrevet i avsnittet nedenfor), bortsett fra når slike interesser overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever beskyttelse av personopplysninger;

 • behandlingen er nødvendig for å overholde juridisk forpliktelse som Tata Steel er underlagt; eller

 • behandlingen er nødvendig for utførelsen av en kontrakt du er part i henhold til forespørselen din før du inngår en slik kontrakt.

Vi kan også regne med andre grunner (for eksempel der behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave som er utført i allmenn interesse, eller der behandlingen er nødvendig for å beskytte dine eller en annen persons vitale interesser, eller hvor du har gitt ditt samtykke) på en eksepsjonell basis, der ingen av de overnevnte er gjeldene. Vi har identifisert følgende formål for behandling av personopplysninger. Disse formålene vedrører hvert et lovlig grunnlag for behandling, som kreves i henhold til gjeldene lov. Disse formålene inkluderer:

 

No.

Formål med behandling

Lovlig grunnlag

a)      

 

For å levere produkter eller tjenester som du har bedt om

Der det er en kontrakt på plass mellom deg og Tata Steel, er denne behandlingen nødvendig for å utføre kontrakten mellom deg og Tata Steel. Når det ikke er noen kontrakt på plass, eller der det er en kontrakt, men denne er mellom Tata Steel og din arbeidsgiver (for eksempel), er denne behandlingen nødvendig for de legitime interessene som Tata Steel forfølger. Tata Steel anser at den har legitim interesse i å tilby kundene våre produkter og tjenester som de har bedt om, ettersom dette er sentralt for vår virksomhet.

b)     

 

Å drive forretninger med deg (inkludert å skaffe og være opplyst om kreditt- og faktureringsinformasjon)

Der det er en kontrakt på plass mellom deg (som individ) og Tata Steel, er denne behandlingen nødvendig for å utføre kontrakten mellom deg og Tata Steel. Når det ikke er noen kontrakt på plass, eller der det er en kontrakt, men denne er mellom Tata Steel og din arbeidsgiver (for eksempel), er denne behandlingen nødvendig for de legitime interessene som Tata Steel forfølger. Tata Steel anser at den har en legitim interesse i å drive forretninger med sine kunder, ettersom dette er sentralt i vår virksomhet: salg er det som driver inntektene våre, og det hjelper oss med å bevare forretningsdriften og utvikling av vår virksomhet.  

c)      

 

For å korrespondere med deg angående bestillinger, behandle en kredittkortordre eller levere et produkt

Der det er en kontrakt på plass mellom deg (som individ) og Tata Steel, er denne behandlingen nødvendig for å utføre kontrakten mellom deg og Tata Steel. Når det ikke er noen kontrakt på plass, eller der det er en kontrakt, men denne er mellom Tata Steel og din arbeidsgiver (for eksempel), er denne behandlingen nødvendig for de legitime interessene som Tata Steel forfølger. Tata Steel mener at den har en legitim interesse i å drive forretninger med sine kunder, ettersom dette er sentralt i vår virksomhet: salg er det som driver inntektene våre, og hjelper oss med å bevare forretningsdriften og utvikling av vår virksomhet.  

d)     

 

For å utføre tjenester for screening av kredittsvindel for transaksjoner mellom deg og oss og/eller andre

Denne behandlingen er nødvendig for de legitime interessene som Tata Steel forfølger. Tata Steel anser at den har en legitim interesse i å sikre at den ikke tillater uredelige transaksjoner, for å beskytte oss selv, våre kunder og tredjeparter.

e)     

 

For å gi deg informasjon om våre produkter og tjenester som du har bedt oss om å sende til deg, og å gi deg informasjon om produkter og tjenester som vi tror kan være av interesse for deg eller din organisasjon

Denne behandlingen er nødvendig for de legitime interessene som Tata Steel forfølger.  Tata Steel anser at det har en legitim interesse i å sikre at våre kunder holdes oppdatert med informasjon om våre produkter og tjenester, ettersom dette hjelper oss med å bevare virksomheten og utvikle virksomheten vår. Men der vi er lovpålagt å innhente ditt samtykke før vi sender deg informasjon, vil vi gjøre det.

f)       

 

For markedsundersøkelser, for at vi bedre kan forstå kundenes behov og tilby bedre produkter og tjenester

Denne behandlingen er nødvendig for de legitime interessene som Tata Steel forfølger. Tata Steel anser at det har en legitim interesse i å sikre at alle våre kunder får den best mulige opplevelsen, og hjelper oss med å bevare forretningsdriften og utvide virksomheten. Å forstå våre kunders behov er en viktig del av å sikre en god kundeopplevelse.

g)      

 

Å tilby kundetjenester, inkludert å svare på spørsmål vi har mottatt fra deg

Denne behandlingen er nødvendig for de legitime interessene som følger Tata Steel forfølger. Tata Steel anser at det har en legitim interesse i å sikre at alle våre kunder får den best mulige opplevelsen, og hjelper oss med å bevare forretningsdriften og utvide virksomheten. Å forstå våre kunders behov er en viktig del av å sikre en god kundeopplevelse.

h)     

 

For å hjelpe oss med å gjøre nettsiden vår enklere å bruke, og for å gjøre innholdet mer nyttig for deg

Denne behandlingen er nødvendig for de legitime interessene for Tata Steel forfølger. Tata Steel anser at den har en legitim interesse i å kontinuerlig forbedre tjenestene våre for å bevare forretningsdriften og utvide virksomheten vår, og sikre at du får informasjon som er relevant for deg.   

i)       

 

For å forbedre nettleseropplevelsen din ved å gjenkjenne dine preferanser og på annen måte tilpasse nettsidene våre

Denne behandlingen er nødvendig for de legitime interessene som Tata Steel forfølger. Tata Steel anser at den har en legitim interesse i å sikre at alle besøkende får den best mulige opplevelsen, og hjelper oss med å bevare forretningsdriften og utvide virksomheten. Å tilpasse besøkendes opplevelse hjelper oss med dette målet. Imidlertid, der denne aktiviteten utføres ved hjelp av informasjonskapsler som ikke er strengt nødvendig, vil vi, der loven krever det, innhente ditt samtykke til slik behandling. Når slikt samtykke er innhentet, vil vi stole på dette som vårt grunnlag for behandling.   

j)       

 

For å gi deg informasjon om tekniske problemer, eller å varsle deg i tilfelle en hendelse, for eksempel et databrudd

Denne behandlingen er nødvendig for de legitime interessene som Tata Steel forfølger. Tata Steel anser at den har legitim interesse i å oppdatere sine kunder om hendelser som kan påvirke dem, for å opprettholde et godt forhold til våre kunder. Tata Steel kan også i visse situasjoner ha en juridisk forpliktelse til å gi deg slik informasjon.

k)      

 

Andre formål som er tillatt av gjeldene lover, inkludert legitime interesser forfulgt av Tata Steel der disse ikke overstyres av interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter til ansatte

 

 

Behandling av data knyttet til straffedommer og lovbrudd

Personopplysninger knyttet til straffedommer og lovbrudd vil bare bli behandlet når det er tillatt av gjeldende lov.

For eksempel kan vi, I den grad det er tillatt av gjeldende lov, utføre svindelkontroll av transaksjonene dine med oss, og informasjonen om påstand om straffbare handlinger eller domfellelser som oppstår under ditt forhold til Tata Steel kan behandles der det kreves eller autoriseres av gjeldene lov, for eksempel der vi har et lov- eller forskriftskrav for å rapportere et lovbrudd.

Oppbevaring av personopplysninger

Tata Steel prøver å sikre at personlig informasjon holdes så oppdatert som mulig, og at irrelevante eller overdrevne data blir slettet eller anonymisert så snart som praktisk mulig. Noen personlige opplysninger kan imidlertid oppbevares i varierende tidsperioder for å overholde juridiske og regulatoriske forpliktelser og av andre legitime forretningsmessige årsaker.

Vi beholder vanligvis din personlige informasjon bare så lenge det er nødvendig for formålene de ble samlet inn til. Dette vil vanligvis være i perioden du har en relasjon til oss, i tillegg til lengden på hvilken som helst gjeldende lovfestet begrensningsfrist etter at et slikt forhold er avsluttet, selv om noen data kanskje må lagres lenger. For eksempel kan vi beholde noen spesifikke typer data, for eksempel transaksjonsoppføringer og produktgarantier i forskjellige tidsperioder, slik gjeldene lov krever.

Vi opprettholder en policy for oppbevaring av journaler som vi legger til vårt ansvar. Når dine personlige opplysninger ikke lenger er påkrevd, vil vi sikre at den enten blir slettet eller lagret på en måte som betyr at den ikke lenger blir brukt av virksomheten.

Tilgang til data

Vi vil aldri selge eller leie ut informasjon om deg, og vi vil sikre at våre ansatte, leverandører og underleverandører bare vil få tilgang til informasjon om deg hvis og når det er en del av jobben deres, og bare for de formålene som er angitt i personvernloven.

Innenfor Tata Steel kan din personlige informasjon nås av eller kan avsløres internt på grunnlag av

 • Lokal, regional og administrerende ledelse som er ansvarlig for å administrere eller ta beslutninger i forbindelse med din relasjon til Tata Steel (inkludert, men ikke begrenset til, ansatte fra justis og IT)

 • System administratorer; og

 • Når det er nødvendig for å utføre spesifikke oppgaver, av ansatte i Tata Steel som for eksempel økonomi, markedsføring og IT, kan for eksempel markedsføringsinnsikt brukes til å gi en mer personlig kundeopplevelse.

Dine personopplysninger kan også bli gitt tilgang til av tredjeparter som vi samarbeider med, deres tilknyttede selskaper og underleverandører for å tilby oss tjenester. For eksempel å være vertskap, støtte og vedlikehold av rammene for våre informasjonssystemer. Personlig informasjon kan også deles med visse sammenkoblede systemer, for eksempel innholds-håndteringssystemer for nettsider. Data i slike systemer kan være tilgjengelige for leverandører av disse systemene, deres tilknyttede selskaper og underleverandører.

Andre eksempler på tredjeparter som dine data kan bli delt med inkluderer skattemyndigheter, tilsynsmyndigheter, Tata Steel’s forsikringsselskaper, IT-administratorer, advokater, revisorer, investorer, konsulenter og andre profesjonelle rådgivere og tjenesteleverandører som våre e-postleverandører og webanalyseselskaper. Tata Steel forventer at slike tredjeparter behandler alle opplysninger som blir gitt dem i samsvar med gjeldende lov, inkludert med hensyn til konfidensialitet og sikkerhet.

Når disse tredjepartene fungerer som en “databehandler” (for eksempel vår e-postleverandør), utfører de sine oppgaver på våre vegne og etter våre instruksjoner for overnevnte formål.

I tillegg, kan vi dele personopplysninger om deg:

·         I den grad vi er pålagt å gjøre det i henhold til gjeldende lov

·         I forbindelse med enhver rettsak eller potensielle rettsforhandlinger, blant annet for å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter; og

·         til kjøperen (eller potensiell kjøper) og relevante profesjonelle rådgivere for enhver virksomhet eller eiendel som skal (eller planlegger) å selge.

Datasikkerhet

Tata Steel er forpliktet til å beskytte sikkerheten til den personlige informasjonen du deler med oss. Til støtte for denne forpliktelsen har vi iverksatt passende tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å sikre et sikkerhetsnivå som er passende for risikoen. For eksempel opprettholder vi en sikkerhetspolicy og lagrer all din personlige informasjon på våre sikre servere.

Husk imidlertid at overføring av informasjon over internett kan være usikkert, og vi kan ikke garantere sikkerheten til informasjon som er sendt over internett.

Overføring av personlig informasjon

For å kunne tilby de beste tjenestene, jobber vi med selskaper rundt om i hele verden. Dette betyr at din personlige informasjon fra tid til annen vil bli overført til tilknyttede selskaper i Tata Steel for behandling for formålene som er beskrevet i denne merknaden om rettferdig behandling av personlige data, og kan også overfører til tredjeparter, som angitt ovenfor.

Disse tilknyttede selskapene og tredjeparter kan være lokalisert i EU og andre steder i verden, inkludert India, USA, Canada, Midtøsten, Kina, Sør-Afrika, Mexico, Hong Kong, Japan, Singapore, Thailand, Tyrkia, UAE og Brasil, og andre land med mildere databeskyttelseslover enn EU. Siden det er et stort antall slike selskaper, kan vi ikke ramse opp alle her, men om de er basert i eller utenfor EU, vil vi bare samarbeide med selskaper som vi stoler på for å holde informasjonen din trygg.

Når det kreves av gjeldende databeskyttelseslover, vil Tata Steel sikre at passende sikkerhetstiltak er på plass for å beskytte dine personlige opplysninger og at overføring av dine personlige data er i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover.

Tredjeparts nettsider

Noen ganger gir vi lenker til eksterne nettsider: disse nettsidene kan være bransjerelaterte eller kan være nettsider vi tror brukeren kan synes er nyttig. Selv om vi velger disse koblingene veldig nøye, er de valgt kun for brukerens bekvemmelighet og utgjør ikke godkjenning eller godkjennelse fra Tata Steel, eller noe annet selskap i Tata Steel Group-selskapene, av innholdet, personvernreglene eller praksis på nettsiden, heller ingen produkter eller tjenester som kan tilbys gjennom disse nettsidene.

Dine rettigheter

Rett til å få tilgang til, korrigere og slette dine personlige opplysninger

Tata Steel har som mål å sikre at all personlig informasjon som oppbevares er korrekt. Hvis personopplysningene vi har om deg må korrigeres eller oppdateres, vennligst gi oss beskjed på
dataprivacy@tatasteeleurope.com.

Du har rett til å be om tilgang til hvilken som helst av dine personopplysninger som Tata Steel kan inneha, og til å be om korrigering av unøyaktige data knyttet til deg. Du har videre rett til å be om sletting av alle irrelevante data vi har om deg.

Fra 25.mai 2018 har du også følgende tilleggsrettigheter:

 • Dataportabilitet – der vi stoler på ditt samtykke eller det faktum at behandlingen er nødvendig for utførelsen av en kontrakt du er part i som det juridiske grunnlaget for behandling, og at personopplysninger behandles automatisk, har du rett til å motta all personlig informasjon som du har gitt Tata Steel i et strukturert, ofte et maskinlesbart format, og også å kreve at vi sender den til en annen part for kontroll der det er teknisk mulig.

 • Rett til begrensning av behandling – du har rett til å begrense vår behandling av dine personopplysninger der:

  • Du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene til at vi har tatt tilstrekkelige tiltak for å korrigere eller verifisere at de er korrekte;

  • Der behandlingen er ulovlig, men du ikke vil vi skal slette data;

  • Hvor vi ikke lenger trenger personopplysningene for behandlingens formål, men du krever dem for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav; eller

  • Der du har protestert mot behandling begrunnet av legitime interessegrunner (se nedenfor) i påvente av bekreftelse på om Tata Steel har tvingende legitime grunner til å fortsette behandlingen.

Når personopplysninger er underlagt slike begrensninger, behandler vi dem kun med ditt samtykke eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

 • Rett til å trekke tilbake samtykke – der vi stoler på ditt samtykke for å behandle data, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Du kan gjøre det enten ved å kontakte oss eller å noen tilfeller ved å bruke en spesifikk uttaksmekanisme, for eksempel sletting av informasjonskapsler, etter behov

 • Rett til å protestere mot behandling begrunnet av legitime interessegrupper – der vi stoler på legitim interesse for å behandle data, har du rett til å protestere mot behandlingen. Hvis du protesterer, må vi stoppe behandlingen med mindre vi enten kan demonstrere overbevisende legitime grunner for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, rettigheter og friheter eller der vi trenger å behandle dataene for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav. Der vi stoler på legitim interesse som grunnlag for behandling, tror vi at vi kan demonstrere så overbevisende legitime grunner, men vi vil vurdere hver sak på individuell basis.

Du har også rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i ditt hjemland, hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger bryter gjeldende lov.

Ytterligere merknader om rettferdig behandling

Vi kan påta oss en viss behandling av personopplysninger som er underlagt ytterligere merknader om rettferdig behandling, og vi skal gjøre deg oppmerksom på disse der de engasjerer deg.

Varsel om endringer

Tata Steel kan når som helst endre eller oppdatere denne varslingen om rettferdig behandling: vi legger ut den nye versjonen på nettsiden vår. Sjekk ut denne siden for å sikre at du er oppdatert med eventuelle endringer.

Skulle vi gjøre noen vesentlige endringer i denne kunngjøringen om rettferdigbehandling, vil du bli informert om disse endringene eller gjort oppmerksom på at vi har oppdatert merknaden om rettferdig behandling, slik at du alltid vet hvilken informasjon vi behandler og hvordan vi bruker denne informasjonen.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller klager om denne personvernserklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger, eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter, kan du kontakte oss på dataprivacy@tatasteeleurope.com.

 

External
Cookies